x
← Til norgeshus.no

Nyhetsarkiv

320 feiret 30 år med Norgeshus

Med et godt år bak seg, og gode utsikter også for det året vi er inne i var det godt stemning da Norgeshus hadde samlet hele 320 forhandlere,
ansatte og gjester til en storslått feiring på Scandic Hell Hotell i slutten av april.

Adm. dir. Dag Runar Båtvik mener det er all grunn til en skikkelig feiring når gruppen nå kan se tilbake på 30 års virksomhet: I et år der det generelt sett er en viss tilbakegang i markedet totalt sett, kan Norgeshus registrere fremgang.

– Det er nesten uvirkelig hvor bra det ha gått, spesielt med tanke på at markedet har buttet litt imot. Selv om det har vært tøft i enkelte regioner,
ble 2017 en kjempeopptur for oss, og starten på 2018 ser enda bedre ut, sier han til Byggeindustrien.

Klar optimisme
Og er også optimistisk både for resten av 2018 og videre fremover.

– Jeg tror at i 2018 vil vi totalt sett se en nedgang i boligbyggingen i Norge. Det sier prognosene, og det tror jeg helt sikkert vi vil oppleve. For vår egen del har vi gjort en god del tiltak som fører til at vi tror at vi både vil få litt organisk vekst blant våre allerede medlemmer, ved siden av at vi får noen nye medlemmer, og jeg tror at kjeden totalt sett får en vekst i 2018 sammenlignet med 2017.
Båtvik har ingen enkle svar på hvorfor man synes å gjøre det bra, og hva man eventuelt gjør annerledes.

– Men en av forklaringene ligger nok i at vi er blitt et kjedekonsept som både er veldig allsidig og godt tilpasset markedet. Vi har også mange dyktige forhandlere, som ved å tilpasse seg. De treffer markedet og gjør de riktige grepene. Og dessuten spillet nok produktene våre en stor rolle. Vi har nylig kommet med en huskatalog som er blitt svært godt mottatt. Vi har også satset sterkt på mange konseptboliger som betyr at vi kan bygge litt rimeligere. Vi har rett og slett mange gode produkter som selger godt.

Gode tall
Båtvik, som ønsket velkommen til arrangementet, hadde valgt å bruke de fire strategiske målene for gruppen i sin presentasjon av «tingenes tilstand».

– Målet vårt er at vi skal være best på vekst, på lønnsomhet, vi skal være best på folk ved siden av at vi skal være innovativ og nyskapende, sa han.

Vekst har det vært, både på hovedkontoret på Melhus i Trøndelag og i forhandlernettet. På hovedkontoret er man nå 60 medarbeidere. Rett før konferansen kunne man registrere forhandler nummer 114, av disse er ni nye kommet med i 2018. Med de forhandlerne som var med gjennom 2017 klarte man å nå en omsetning på omkring 2,9 milliarder kroner, noe som gir et gjennomsnitt på over 25 millioner per forhandler. Båtvik fortalte også at man gjennom året har bygd 963 boliger, samt omkring 100 hytter.

– Og det er hyggelig å registrere at mens markedet har gått litt ned, har vi gått opp. Med unntak av oss og Systemhus har det vært en generell nedgang.

I vesterveg
Han la også vekt på at strategien i gruppen har vært å holde seg i Norge, og ta veksten her.

– Likevel har vi jevnlig mange henvendelser fra utlandet. Med beskjed om at konseptet vårt er fantastisk, og at vi bør satse både i Sverige, Danmark og andre steder. Så langt har vi sagt nei, sa Båtvik, men som likevel måtte medgi at det kom en henvendelse som var for fristende til å avslå.

– Det ringte en kar fra Færøyane, som gjerne ville bygge Norgeshus der. Jeg var jo litt skeptisk, men etter litt kontakt frem og tilbake klarte jeg å overbevise styret mitt om at det kunne være spennende å prøve seg der. Et lite samfunn langt vest i havet, med cirka 50.000 mennesker og bygging av 200 boliger i året. Og i januar skrev vi avtale om å ha en Norgeshus-forhandler der. Og allerede før sommeren er det klart for 6 – 7 kontrakter der.

Også lønnsomhet
Det er imidlertid ikke nok å bare selge boligene, Dag Runar Båtvik kunne også fortelle om brukbare lønnsomhet.

– Og vi har en klar målsetting om å være Norges mest lønnsomme boligkjede. Og selv om det er store variasjoner i resultatene fra forhandler til forhandler – der jeg fortsatt ikke har fått inn alle – er det noen som har hatt et fantastisk år. Og det vi kaller «Over 10-prosent klubben» vokser stadig, og i år er det hele 16 forhandlere som har klart å få et resultat på mer enn 10 prosent av omsetningen, det har aldri før vært så mange i denne gruppen. Og inntrykket er at denne listen blir lengre for hvert år.

Båtvik er også fornøyd med at man har et godt arbeidsmiljø, som blir lagt mere til. Blant annet har man gjennomført en omfattende intern undersøkelse som tydelig viser at det er en god arbeidsplass, og han er fornøyd å ha oppnådde en fjerdeplass i konkurransen om å være landets beste arbeidsplasser.

Blir lagt merke til
Norgeshus legger store ressurser i sin Husbok, den er blitt godt mottatt, sammen med at man også ønsker å være langt fremme når det gjelder å ta i bruk nye metoder og digitale hjelpemidler.

– Og det blir lagt merke til, ikke bare her hjemme, kunne han fortelle:

– Vi har vært vant til å gjøre det bra her hjemme i Norge, men i fjor sommer ble vi invitert til et stort internasjonalt arrangement i London, med folk fra hele verden. På noe usikker engelsk gjorde rede for hva vi holder på med innen digitalisering. Men det må ha gått greit, for etterpå ble jeg invitert til båre Irland og Stockholm for å fortelle om det samme temaet. Og jeg må jo si det er fantastisk å få stå i London og presentere en fra Naustgjerde fra Skaun i Trøndelag, sier han.

Med fremtidens briller
På slutten av sitt foredrag kom Dag Runar Båtvik nærmere inn på hvordan Norgeshus jobber med digitalisering av byggeprosessene, og med spesialbriller på seg demonstrerte han hvordan man bruke HoloLens fra Microsoft for å visualisere arbeidet med for eksempel et nytt hus.

Med brillene kan man se en holografisk video, der det er mulig for eksempel å isolere enkeltelementer i et bygg som el-opplegg, rørsystem osv. og kommunisere direkte med arkitekter eller ingeniører som ser det samme slik at man i fellesskap kan identifisere mulige problemer og finne de beste løsningene.

– HoloLens er en ny teknologi, som etter hvert er blitt fullt ut brukbar. På en måte kan vi ta på oss HoloLens-brillene og hente ned byggemodellene hvor vi måtte befinne oss, og jobbe med dem på en helt ny måte, sier han, og tilføyer at dette er noe som har større interesse for utbyggerne enn for huskjøperne.

– Men vi har jo også VR-løsninger som fungerer godt, og som gjør at de som skal kjøpe hus fra oss får et virtuelt bilde det de kan se hvordan huset blir både utvendig og innvendig, og få en bedre følelse av hvordan det vil bli til slutt, sier han.

Rikholdig program
Norgeshus hadde lagt opp til et rikholdig program over tre dager, der ikke alt var rent byggfaglig. Stor interesse var det for et foredrag av skiløperne Vetle Thyli og Paul Håvard Østby fra Team Norgeshus/Visma Ski Classic.

Også i den boligrelaterte delen var mye av oppmerksomheten rettet fremover, med temaer som hvilke forventninger vil boligkjøperne ha i årene som kommer, morgendagens byggeprosesser og kanskje ikke minst: Hvordan selge boliger i et tøffere marked?

Og dessverre var det ikke bare optimistiske tall som ble lagt frem, for eksempel kunne Per Jæger fra Boligprodusentene fortelle at i første kvartal i år gikk salget av nye boliger tilbake med 17 prosent, mens antall igangsatte boliger ble redusert med hele 47 prosent.

Men det er også store variasjoner, noe for eksempel Amund Balke Hveem fra Norgeshus Eh Bolig AS på Vestre Toten kunne fortelle om.

Det ventes et tøffere marked, og adm. dir. Dag Runar Båtvik møtte Per Jæger fra Boligprodusentenes og Amund Balke Hveem for å diskutere hvordan man man kan selge boliger i et tøffere marked.


– Sats på synlighet, vær aktiv i tomtemarkedet og sats på standardisering, var han budskap de han fortalte om hvordan de har lyktes i det lokale markedet. Han fortalte hvordan man hadde overtatt et område der en konkurrent ikke hadde klart å komme i gang i løpet av 15 år, og der man nå etter to år sitter med et vellykket prosjekt med omfattende salg og bygging.

Leiligheter på bygda
Dag Runar Båtvik fulgte opp med mange nye ideer for hvordan det er mulig å finne og satse i nye markeder.

– Hvem har hørt om bygging av leiligheter på bygda? På Korsvegen i Melhus, har det aldri vært bygd leiligheter tidligere, men nå er arbeidet med et bygg med 24 leiligheter i gang og det er stor interesse, sa han, og viste til at det er en økende interesse blant den eldre delen av befolkningen. De ønsker å bli boende i sitt nærmiljø, men vil ha noe enklere enn en stor enebolig.

– Det er en interessant aldersutvikling, om når vi kommer ti år lenger frem i tiden er det blitt ganske mange eldre i gruppen 60 – 90 år. Og vi vil ikke på gamlehjem, vi vil fortsette å bo hjemme. Og her kommer det en gigastort marked, og vår utfordring er å tilpasse slik at de kan bo i egen bolig. Vi er helt sikker på at denne bølgen kommer, og utgjør et marked som vi kanskje ikke tenker på finnes.

Mange utmerkelser
En viktig del av arrangementet var også en leverandørmesse, der 24 firma fikk anledning til å presentere sine tilbud.

Lørdagskvelden var satt av til en gedigen fest med både underholdning og utdeling av forskjellige interne priser.

Prisdryss under Norgeshus-festen
Norgeshus benyttet muligheten til å dele ut en rekke priser og utmerkelser under 30-årsfesten.

Norgeshus Øygarden Boligutvikling vant prisen årets prosjekt med Skjoldingsneset.

I juryens begrunnelse heter det: «På Skjoldingsneset i Øygarden har plangruppa stått for regulering av et større boligområde på vegne av Øygarden Boligutvikling. Området består for det meste av eneboligtomter, samt et leilighetsbygg på 12 enheter. Tomta skrår i lengderetning, men arkitekten har laget en løsning med svalgangsløsning i halvplan. Enkle arkitektoniske grep gir lavblokka et spennende uttrykk og private uterom. 3D-illustrasjoner er utarbeidet av markedsavdelingen.»

Deltakere på prosjektet har vært prosjektleder Bjarthe Thorsvik og byggeleder Kim Bjarthe Thorsvik. Tove Andersen sto for salg og arkitekt var Sarah Godhrat.

Norgeshus deler også ut pris for hvem blant forhandlerne som er best, blant annet basert på en omfattende spørreundersøkelse. Av de tre var det Norgeshus EH Bolig som kom best ut, og kan smykke seg med tittelen som gruppens beste forhandler. De vant også prisen for årets beste arbeidsplass.

JOS Bygg AS ble kåret til beste markedsfører mens NorDan ble kåret til årets leverandør.

Les hele artikkelen med flere bilder her: http://www.bygg.no/article/1352080

Del
Se mer

Til topps i Norgeshus etter formidabel vekst - Norgeshus JOS-Bygg kåret best på markedsføring

Årets forhandler Amund Balke Hveem i Norgeshus EH Bolig AS, hedres av toastmaster Bjarne Brøndbo, administrerende direktør Dag Runar Båtvik og styreleder Geir Holtet.

Med en omsetning som økte mer enn 10 ganger på to år, kunne EH Bolig på Raufoss lørdag innkassere seieren som årets forhandler i Norgeshus.

Av: Per Bjørn Lotherington
23. april 2018

Boligbyggeren gikk også til topps i kåringen av beste arbeidsplass og var en av tre nominerte til prisen årets markedsfører.
Kåringene skjedde under festmiddagen på Norgeshus´ kongress på Værnes ved Trondheim.
Over 300 forhandlere og leverandører var med på middagen som var kongressens høydepunkt.

Tett i teten

JOS Bygg AS, Eidsvoll, og Byggmester Kjell Aarvik AS, Os, var de andre nominerte til årets forhandler.

Norgeshus JOS Bygg ble kåret til årets markedsfører.

I kåringen av beste arbeidsplass, som er basert på undersøkelser blant de ansatte i bedriftene, vant EH bolig med noen tiendedels høyere score enn de to andre nominerte, Ringstad Bygg AS, Årnes, og Midt-Norge Eiendom, Hommelvik.

Kåringen av beste arbeidsplass er en del av den nasjonale kåringen Great Place to Work hvor Norgeshuskjeden i år ble den fjerde beste i klassen for bedrifter med flere enn 500 ansatte.

Stor jubel for årets markedsfører: Konferansier Bjarne Brøndbo, Anders Brænden, JOS Bygg, Benn Asgeir Båtvik, Norgeshus, Steffen Dahlen, JOS Bygg og Øyvind Eidem, Norgeshus.

Over 60 boliger i året

EH Bolig ble startet i 2016 og hadde bare et halvt driftsår da det omsatte for 7 millioner kroner. I 2017 var det mer et normalår med en omsetning på 75 millioner og et driftsresultat på 15 prosent. Firmaet bygde 60 boliger i markedsområdet som dekker flere kommuner på vestsida av Mjøsa fra Gjøvik og sørover på Toten.

Daglig leder Amund Balke Hveem takket for prisen og lovte at de vil nå like høyt antall nye boliger i år som i fjor.

Arne Martin Høstfet, Robert Withbro og Geir Berhus takker for prisen årets leverandør sammen med prisoverrekkerne Benn Asgeir Båtvik og innkjøpssjef Per Krangnes.

Flere gode forhandlere

Som seg hør og bør på kjedekongresser, ble flere gode forhandlere hedret. JOS Bygg AS på Eidsvoll fikk prisen for beste markedsfører foran EH Bolig og Norgeshus Grimstad.

Tove Andersen og Bjarte Torsvik gir hverandre en high five for prosjektprisen som ble overrakt av Dag Runar Båtvik og teknisk sjef Snorre Bjørkum.

Norgeshus Øygarden Boligutvikling vant prisen årets prosjekt foran Vest Norsk Bygg AS og Oppdal Bygg AS.

NorDan ble kåret til årets leverandør i en avstemning blant forhandlerne foran Gilje og Glava.

Dessuten ble det heder og ære til forhandlere som har vært med i kjeden i 10, 20 og 30 år.

Geir Holtet og Håkon Rognlien i Norgeshus Hurdal og Helge Birkelund i Norgeshus Birkelund Sagbruk ble hedret for å ha vært med i kjeden helt fra begynnelsen.

30 år og trønderrock

Årets kongress markerte 30 års jubileet for Norgeshus. Under festmiddagen presenterte administrerende direktør Dag Runar Båtvik noen høydepunkter fra historien fra den ble startet av faren til dagens tre eiere for 30 år siden til den nå er en av Norges fem største boligbyggere.

– Ett av kjedens mål i år, er å komme på pallen blant de største boligbyggerne, proklamerte Båtvik.

Jubileumsfesten ble ledet av selveste Bjarne Brøndbo i DDE som toastmaster. Sammen med broren Thomas og band satte han også for festmiddagen i trøndersk festrus med trønderrock og DDE-låter som alle kunne være med på å synge og danse til.

Del
Se mer

Tomter ønskes kjøpt

Tomter/tomteområder for boliger ønskes kjøpt

Eidsvoll / Nannestad / Ullensaker / Gjerdrum
Pris: 0-10 mill
Areal: 0-50 mål

Norgeshus JOS Bygg AS er i sterk vekst og vi trenger flere tomter til våre kunder. Tomter vi primært er på utkikk etter er:

  • LNF områder i sentrale strøk
  • Områder avsatt til boligformål i kommuneplan
  • Ferdig regulerte områder med/ uten infrastruktur
  • Byggeklare tomter
  • Både opsjonsavtaler og kjøp er av interesse.
  • Tomteområdene må ha sentral beliggenhet og i nærhet av kollektiv transport.

Beskaffenhet
Enten om du eier en ferdig regulert tomt, eller om du har tilgang til en tomt som trenger omregulering er vi interessert i å gjøre en avtale.
Vi tar oss av alt arbeid og risiko som er forbundet med å få tomter fradelt, omregulert og byggeklare. Vi er med Norgeshuskjeden som innehar all fagkompetanse som er nødvendig for å kjøre en slik prosess. Med oss på laget, garanterer vi for at prosessen går ryddig for seg slik at vi får til et godt prosjekt som også blir lønnsom for deg som grunneier.

Kontakt:
Jon-Olav Sigvartsen, tlf 928 36 531
epost: jon-olav.sigvartsen@norgeshus.no

Del
Se mer

Jon-Olav Sigvartsen, JOS Bygg - eneste byggmester i Bygg21

Bygg21 er byggenæringen og myndighetenes samarbeidsprogram for å utvikle en kunnskapsbasert, bærekraftig og produktiv byggenæring. Mer om Bygg21.

Eneste byggmester i Bygg21

– Jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Jeg brenner for effektivisering og god drift, og tror jeg kan ha noe å bidra med, sier tømrermester Jon-Olav Sigvartsen.

Nylig utnevnte regjeringen ham som en av sju i det nye styret i Bygg21. De seks andre har ledende posisjoner i store, landsdekkende selskap.

Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og myndighetene. Det nye styret har fått et tredelt oppdrag: Å utvikle en måte å måle produktivitet i næringen, bidra til å gjøre den mer innovativ og få i gang en portal for kunnskaps- og erfaringsdeling på nett.

Les hele artikkelen

Del
Se mer

Beste hos Norgeshus for andre gang

Byggmesteren med artikkel om Norgeshus kåringer på Kongress 2015

Beste hos Norgeshus for andre gang

JOS Bygg As i Ullensaker ble lørdag kåret til Årets Norgeshusforhandler, to år etter at bedriften sist fikk den gjeve prisen.

God økonomisk utvikling og resultater, et godt arbeidsmiljø og høye tall i målinger av kundetilfredshet, førte Jon-Olav Sigvartsen og bedriften hans, Norgshus JOS Bygg AS, helt til topps blant 100 forhandlere i kjeden.

Les hele artikkelen her.

Del
Se mer

Bygg21 med artikkel om Norgeshus JOS-Bygg og papirløs byggeplass

Kastet ut papirene og økte omsetningen

Daglig leder Jon-Olav Sigvartsen kastet ut alle papirene sine i bedriften sin Norgeshus JOS Bygg, og erstattet dem med padder og servere. Resultatet var en omsetningsvekst på 60 prosent. En eventyrlig vekst etter at han digitaliserte byggeprosessen.

Les hele artikkelen her.

Del
Se mer

Fra guttedrøm til suksessfirma

Norgeshus JOS Bygg med oppslag i Romerikes Blad

Seks av ti foreldre vet ikke at det finnes over 150 yrker å velge blant. Tømrer Jon Olav Sigvartsen fra Maura gjorde et lykkelig valg da han ble lærling. 22 år gammel bygde han sitt eget hus. Nå er han sjef i byggefirmaet JOS Bygg - som gjør det knallbra.

Jon Olav Sigvartsen drømte om å bli snekker fra han var liten gutt. Det var bare sånn det var. Samtidig ble han nok inspirert av både far og bestefar, som begge var maskinentreprenører og drev egen virksomhet, antar han.

Les hele artikkelen i Romerikes Blad her.

Del
Se mer

Norgeshus eneste boligprodusent presentert i BYGG21 strategi

Norgeshus eneste boligprodusent presentert i BYGG21-strategi som ble overlevert Statsråd Jan Tore Sanner

- Byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs. Det var budskapet da styreleder Petter Eiken i forrige uke overleverte Bygg21-strategien til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Noen er allerde i gang, og i denne filmen presenteres et lite knippe av disse virksomhetene sine tiltak, deriblant Norgeshus JOS Bygg.

Les hele artikkelen her

Se film her

Del
Se mer

Mestrenes mester

Bare 20 år gammel fant tømrer Jon-Olav Sigvartsen ut at han ville være sin egen herre. Med en rusten, gammel Toyota HiAce og noe verktøy som eneste kapital, startet han eget selskap. Året var 2000.

Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. Disse bedriftene spiller dessuten en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge.

I DAG ER JON-OLAV SIGVARTSEN tømrermester, selskapet JOS-Bygg er blitt en del av Norgeshus-kjeden og sysselsetter 21 mann – og håver dessuten inn priser og utmerkelser. De skårer også skyhøyt på kundetilfredshetsundersøkelser og består med glans når myndighetene utfører tilsyn.

De første oppdragene for den unge tømreren var rehabilitering og bygging av tilbygg. Men det var ikke nok for gründeren. Han skaffet seg et nettverk av underleverandører, slik at han kunne påta seg større prosjekter. Den første eneboligen reiste JOS-Bygg i 2002.
– Jeg skjønte knapt nok tegningene, og jeg tror jeg satt og laget kalkyler i tre dager. I dag ville jeg knapt brukt tre kvarter. Det var learning the hard way, sier Jon-Olav Sigvartsen med et bredt smil.

I 2010 gikk JOS-Bygg inn i Norgeshus-kjeden, og selskapet var klar for å ta opp kampen med de store boligbyggekjedene på Romerike.
– Siden har det vært et eventyr, som de sier, gliser Sigvartsen. JOS-Bygg har gjort seg godt bemerket innen kjeden, og har fått flere utmerkelser.
– Fra en beskjeden start som «bygdesnekkere» som tok det vi kunne få, disponerer vi nå 20–30 tomter til enhver tid, sier Sigvartsen, som, suksessen til tross, ikke legger skjul på at det er mye arbeid å bygge og drive egen bedrift.
– Du gjør ikke dette hvis du har lyst til å legge fra deg jobben når du kommer hjem eller hvis du er glad i lange sommerferier. Hodet er alltid på jobb, og det skjer uforutsette ting hele tiden. Men jeg synes likevel det er styggmorsomt!

Det er dermed neppe tilfeldig at Sigvartsen sitter i kjederådet og at hans selskap ble plukket ut da Norgeshus ville utvikle nytt, digitalt styringssystem – såkalt Papirløs byggeplass. Nå er alle medarbeiderne på byggeplassen utstyrt med nettbrett, og all rapportering og dokumentering er digital.

I dag går for eksempel all avviksregistrering i JOS-Bygg digitalt fra byggeplassen til prosjektlederen på kontoret.
– Tidligere måtte prosjektlederen ut på byggeplassen, og etterpå sitte og punche inn fra håndskrevne ark. Nå kan gutta på byggeplassen bare vippe fram nettbrettet, knipse et bilde og sende det inn med en kort bildetekst. Papirløs byggeplass gir mer nøyaktig rapportering og sparer både tid og penger, sier Sigvartsen.
Alle nybygde hus får dessuten sin egen side på nettet, der eierne får tilgang til alle dokumenter, bruksanvisninger og lignende.

Denne teksten er klippet fra brosjyre fra NHO: Personlige eiere - lokaltilhørighet. Last ned hele artikkelen som pdf her.

Roy Winge (t.v.) begynte hos Jon-Olav Sigvartsen som snekker. I dag er han prosjektleder med mesterbrev.

Del
Se mer

Våre kunder om oss!

Ny enebolig Nordkisa
Ny enebolig i 1 ½ etasje på Nordkisa, huset står nå i JOS Bygg’s huskatalog under navnet Mina.
Dette er en så stor investering for vanlige folk som oss, så vi sjekket markedet meget nøye før vi valgte å bruke JOS Bygg.
Etter å ha sett på andre byggeprosjekt rundt i distriktet utført av firmaet, fant vi et kvalitetsnivå i øverste toppklasse.
Vi hadde klare formeninger av hva vi var ute etter funksjonelt, og etter å ha kontaktet Jon-Olav Sigvartsen i JOS Bygg, fikk han sin arkitekt til å designe vårt drømmehus. JOS Bygg hadde total leveranse på vårt hus, dette var noe vi satte stor pris på da vi kun hadde JOS bygg å forholde oss til. Alle som var involvert i byggeprosjektet var meget dyktige håndverkere og samarbeidsvillige og meget behjelpelige til det vi evt måtte lure på.
Det har vært flere innom og sett på den håndverksmessige standarden til firmaet og tilbakemeldingen er meget positiv.
Da vi senere skulle sette opp garasje, satte JOS Bygg opp reisverket, og var meget behjelpelige med tips og råd da vi skulle gjøre resten som egeninnsats.
Ingen regninger eller skjulte kostnader har det dukket opp i ettertid heller.
Alle avtaler som er inngått er gjennomført som planlagt, både tids og prismessig og ikke minst kvalitetsmessig.

Vi vil på det varmeste anbefale JOS Bygg til andre!

Hilsen Susan og Erik Gunhildrud, Nordkisa

Nytt hus
Vi fikk et veldig godt førsteinntrykk da vi tok kontakt med Jos-Bygg. Vi hadde en del ideer om hvordan vi ønsket det, og disse ønskene ble godt ivaretatt og videreutviklet i prosessen frem til byggestart. Vi følte også at samarbeidet med arkitekten var veldig godt. Både arkitekt og fagmann hos Jos-Bygg var gode til å veilede og komme med innspill. Hadde vi spørsmål tok det aldri lang tid før svaret kom, og vi merket godt at det var en fagmann vi snakket med i denne prosessen, ikke “bare” en selger slik som mange av de andre entreprenørene har.
Byggeprosessen gikk smertefritt. Endringer underveis ble gjort skriftlig slik at ikke noe ble glemt eller mistolket. Håndverkerne gjorde en god jobb. Flinke til å holde oss oppdatert, og de ringte hvis det var noe de lurte på. Tidsplanen som ble satt opp ble fulgt og vi hadde faktisk overtagelse over 1 mnd før planlagt.
Småtteri som har dukket opp i ettertid har blitt fikset raskt og uten diskusjoner.

Vi kan på det varmeste anbefale Jos-Bygg og hadde ikke nølt med å bruke dem igjen.

Hilsen Monica og Ole-Kristian Hagen - “Linus” huset

Fornøyd!
Vi har brukt Jos Bygg AS til deler av vårt hyttebygg, og angrer ikke.. Både i forberedelser og gjennomføring opptrer Jos Bygg AS på en proff og betryggende måte. Med sine dyktige håndverkere føler man seg trygg på at ting blir gjennomført på en fagmessig riktig måte.
Jos Bygg AS er nok ikke den billigste løsningen.. men så er det vel også slik at det billigste oftest blir dyrt og dårlig i lengden.

Vi tør anbefale Jos Bygg AS dersom man ønsker seg en god fagmessig løsning som varer.

Øystein og Kristin Lystad

Tilbygg og ombygging
Litt om hva som ble gjort: Et tilbygg på 15 kvadratmeter + tilsvarende overbygd terrasse. + ombygging av hele huset for øvrig, nytt bad, nytt kjøkken, utvidelse av eksisterende stue og soverom. Skifte av nytt tak, nytt elektrisk anlegg, større vindu i kjelleretasje. Dere utførte alt arbeid, minus riving og maling som vi gjorde selv.
Opplevde firmaet som veldig seriøst og serviceinnstilt ved henvendelse første gang. Jon Olav kom hjem til oss, tok en befaring, gav oss et kostnadsoverslag. Han gav oss gode råd, og ulike valgalternativer med prisantydning og kvalitetstype. Dette gjorde at vi stolte veldig på han, og det ble lettere å gjøre valg.
Under avtalen dukker det alltid opp ting en ikke vet om, dette ble håndtert veldig bra. Vi fikk vite om det med ulike valgalternativer og pris, og om de kunne gjøre det eller ikke. Vi ble lovet kontinuerlig drift, og dette ble opprettholdt. Det var effektive folk som var hos oss, de var høflige og hyggelige å forholde seg til. Fikk alltid svar dersom vi lurte på noe. Vi er trygge på at utførelsen ble gjort ordentlig, av alle ledd som var innom, snekkere, rørlegger, elektriker, murer. Arbeidet er gjort pent og ordentlig.
I etterkant fikk vi litt problemer med fallet på badet, vannet rant ikke bra nok ned i sluket. Da kom de tilbake, pigget opp gulvet rundt dusjen og la et brattere fall, uten kostnad for oss. Dette til tross for at fallet egentlig var riktig, men vi som kunder var ikke fornøyde og da gjorde de det om. Veldig bra! Det har også vært andre småting vi har lurt på, da har det ikke vært noe problem, de har kommet å sett på det.
Vi var veldig fornøyd med hele jobben fra start til mål, og kan med glede anbefale Jos-Bygg til andre. De er seriøse, holder hva de lover, det er ingen overraskende priser underveis eller etterpå, du vet hele tiden hva du har gjort avtale om. De lover og opprettholder kontinuerlig drift, de gjør en solid jobb, og det er pent utført! Hele denne store jobben var ferdig utført på 3 måneder!

hilsen Hege og Torbjørn Falldalen

Jeg sender også med en referanse fra min mor Randi Solberg. Hun skiftet taket på hele huset med takstein.
Hele taket ble skiftet, og eventuell råte skulle skiftes. Dette ble gjort, og de kjørte bort gammel stein i container. Arbeidet ble gjort kontinuerlig, og med god kvalitet, til og med naboene kommenterte at hun kadde flinke folk på taket! Underveis oppdaget arbeiderne et maurbol på loftet. Dette sa de fra om og tilbød seg å fjerne dette pluss sprøyte med riktig middel. Det synes min mor var veldig fint. De sjekket også etter en uke hvordan det var med mauren, om den var borte. Taket med ny pipehatt har løftet hele huset, og blitt så fint.

Hilsen Randi Solberg

JOS-Bygg; punktlige fagmenn med stor F

Vi hadde Jos Bygg til å oppføre taket og innvendige arbeider på vårt murhus. Vi måtte ha smidighet mtp at vi ordnet materialer selv og at vi ville gjøre det vi klarte selv. Våre erfaringer med Jos Bygg er gjennomgående positive og når vi nå skal bygge mer så er de et første valg. Vår erfaring er dyktighet, smidighet og leveringspunktlighet.
Kan anbefales.

KSS

Seriøst firma
Jeg fikk kontakt med Jos-bygg AS igjennom gode rykter på bygda. Jeg hadde ikke hørt om firmaet på den tid da vi skulle gå i gang.
Vi ønsket å innrede vår råkjeller på ca 70kvm. Det var en del utfordringer, så jeg valgte å sette bort jobben til andre. Jeg valgte Jos-bygg AS. Jeg tok kontakt med flere firmaer for at jeg skulle få så nøyaktig prisoverslag som mulig, Jos-bygg var ikke billigst, men…. de kunne levere komplett pakke fra trinn 1 til nøkkelferdig. Fikk en betryggende kontrakt, med div skjemaer og oversikt over alt som skulle gjøres. Sigvartsen som driver firmaet kom selv på befaring, og vi hadde god mailkontakt og telefonkontakt etter dette. Vi avtalte byggestart, og avtalte når de skulle være ferdig. De ble faktisk ferdig 3 uker før tiden!
Leiligheten har nå vært utleid i ca 10mnd, og det er ennå ikke oppdaget noe form for problemer/feil eller mangler.
Jeg har i ettertid brukt Jos-bygg AS til forskjellige byggesaker som garasje, hjelp og tips.

Jeg anbefaler Jos-bygg AS på det varmeste, og vil alltid sitte inne med et godt inntrykk av firmaet. Hva andre mener får være opp til de selv.

Ludvigsen

God og kvalitetsmessig utførelse hele vegen.
Under hele byggeprosessen har vi hatt god dialog og fått informasjon fortløpende. Alle spørsmål ble besvart raskt og på et høyt kunnskapsmessig nivå. Alle steg og tidsplaner ble utført etter planen. Ingen tvil om at det dette firmaet blir drevet seriøst av dyktige fagfolk.

Tone J. Brekke og Jørn Erik Straith

Diverse byggeoppdrag.
For 2 år siden startet vår eldste sønn Frode og hans kone Anita bygging av eget hus. Bygging av eget hus er kanskje det største løftet en familie kan gjøre, og det er derfor viktig å selv kunne være med i prosessen. Dette fikk de anledning til. Like viktig er det å bli tatt godt imot hvis det skulle være noe man ikke er fornøyd med.
Jeg hadde anledning å følge prosessen fra start til mål, og mitt inntrykk er at Jos-Bygg levde opp til forventningene. Uansett hva det måtte være spørsmål om, var Jon-Olav aldri vanskelig å be. I tillegg var det lett å få en dialog med tømrerne, som ikke bare opplevdes som hyggelige, men også meget dyktige i sitt håndverk. Min påstand er at det er ikke en selvfølge i dag.
Når så vår yngste sønn Andrè skulle bygge, var valget av entreprenør veldig enkelt. Det ble uten tvil Jos-Bygg.
Så var det slik at vi lenge har gått med planer om å bygge hytte. Tomt hadde vi, og også villmarkspanel fra eget virke. Når det viste seg at jos-Bygg også kunne utføre dette oppdraget var det bare å få avtalen i havn. Og her ble vi imponert. For å komme rimeligst mulig ut, valgte vi å gjøre alle innredningsarbeider selv, noe som var uproblematisk for Jos-Bygg. Som kjent er tid også penger, noe Jos-Bygg på våre vegne tok hensyn til. Hytta ble nemlig satt opp ferdig utvendig på fire – 4 dager og overlevert klar til egeninnsats.

Totalt sett er vi så godt fornøyd at vi ikke er i tvil hvem vi skal bruke ved eventuelle andre byggeoppdrag. Derfor gir vi Jos-Bygg våre beste anbefalinger til de som er ute etter kvalitet til en fornuftig pris.

Råholt, 20. mai 2007 - Aase og Frank Nyborg

Oppføring av ny enebolig, 1 ½ etasje i Maura.
Vi valgte Jos-bygg AS da vi skulle ha nytt hus. Hele veien fra vi skrev kontrakt til huset sto ferdig i februar 2007, har vi møtt hyggelige og dyktige folk. Jobben som er utført er av meget høy kvalitet, og alle tidsfrister har vært overholdt i henhold til kontrakten. Vi har opplevd Jos-bygg AS som et ryddig og solid firma vi gjerne vil anbefale til andre.

Hilsen fra Tina og Erland Tomtsveen - “Et godt rykte er gull verdt!”

Ny enebolig på ca 120m² i grunnflate, 1 ½ etasje med 4 arker på tak:
Vi tok kontakt med Jon-Olav i JOS Bygg angående våre planer om å bygge hus. Vi ble møtt med et profesjonelt apparat som hele veien som hjalp oss med løsninger og muligheter for vår husdrøm. Vi kom til enighet i fellesskap til et hus som var skreddersydd til våre behov. Vi fikk en fast pris på prosjektet, uten gjemte tillegg. Prisen vi fikk var forøvrig også en meget god pris. Jobben startet opp etter avtalt tid og var ferdig innen den tiden vi ble enige om. Vi synes også kvaliteten på alt arbeid som er gjort på huset er meget god! Vi kan trygt anbefalle JOS Bygg til andre!

Hilsen familien Grefstad, Maura

Renovering av bad og kjøkken:
“Har benyttet Jon Olav Sigvartsens firma når jeg skulle renovere huset mitt i Gjerdrum. Huset ble bygget i 1952, så store endringer måtte gjøres.
Fikk god hjelp i forkant med planleggingen og flere løsninger ble diskutert i samråd med Jon Olav. Veggene ble blåst med isolasjon og nye vinduer kom på plass. Gulv og tak innvendig fikk også en fornyelse. Nytt bad og et meget funksjonelt kjøkken ble resultatet.
Elektriker fra Nordengen og rørlegger fra Nes Rør Service ble benyttet. Dette er raske og dyktige karer.
Jeg har ingenting å utsette på jobben de har utført hos meg, Jon Olav Sigvartsen og de andre håndverkerne er meget profesjonelle og pålitelige.

Jeg kan trygt gi min anbefaling. Ønsker dere lykke til videre og takker for et godt resultat. Jeg og mine stortrives i nyoppusset hus.

Vennlig hilsen Iren Ingebretsen

Oppføring av 2 næringsbygg:
Undertegnede kan herved gi følgende referanser for oppføring av to bygg ved vårt dyrepensjonat.
Bygg 1 Lagerbygg:
Byggets størrelse ca. 120 m2. Bygget er oppført i samsvar med tegningene på en meget tilfredsstillende måte. Det er ikke i ettertid fremkommet feil eller mangler i forbindelse med oppføringen av bygget. Byggearbeidene ble påbegynt og avsluttet etter det som var avtalt på forhånd. Pris på arbeidet var også det laveste tilbud vi kunne finne. Bygget ble oppført i 2001.
Bygg 2 Kennelbygg:
Byggets størrelse ca. 250 m2og oppført i 2002. Arbeidene omfatter utvendige og innvendige arbeider. Bygget er oppført etter tegninger på en tilfredsstillende måte og det er i ettertid ikke fremkommet feil eller mangler i forbindelse med oppføringen. Byggearbeidene pågikk løpende fra oppstart til bygget var ferdigstilt. Pristilbudet var også svært gunstig. Undertegnede har pr. d.d. planer om ytterligere utbygging og vil ikke ha betenkeligheter med å vurdere JOS-BYGG AS som utførende av disse arbeider.
Tilbygg:
Tilbygg på 150 kvm på kennelen ble satt i gang vinteren 2006 på Dyresenteret. Det er behov for større plass til katteavdeling og ny resepsjon. Igjen var det JOS Bygg som fikk jobben, etter gode erfaringer tidligere. Tidsrommet og prisen var igjen etter det som ble avtalt. JOS Bygg har etter hvert blitt det faste firmaet som blir kontaktet ved bygging.

Dagfinn Sigvartsen, Bedriftsleder

Påbygg/restaurering av hus:
Sommeren 2002 kom vi i kontakt med Tømrer Jon-Olav Sigvartsen for å skifte utvendig panel og gjennomføre andre utbedringer på vårt hus i Flateby.
Kvaliteten på arbeidet og det gode samarbeidet, gjorde at da vi bestemte oss for å bygge en loftsstue, var valget av samarbeidspartner til prosjektet ikke vanskelig.

Vi er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført, og anbefaler gjerne Sigvartsen og hans medarbeidere til andre.

Dag og Wenche Bjerke

Oppføring av Tyrolerhus:
Vi er meget fornøyd med valget av håndverkere JOS-Bygg AS har gitt oss en oversiktlig og ryddig oppfølging av byggeprosjektet vårt.
Kvaliteten som på arbeidet som håndverkerne har utført på vår bolig er meget tilfredsstillende.

Med vennlig hilsen Anne Gro og Audun Haug

Oppføring av et stort arkitekttegnet hus med meget spesiell takkonstruksjon:
Vi valgte Jos-Bygg AS til å forestå tømrer- og snekkerarbeider på vår nye privatbolig. Det har vært en gjennomgående positiv opplevelse og superlativer som profesjonelle, effektive, løsningsorienterte og smidige er noen få som vi kan nevne her.   Boligen er arkitekttegnet av Finn Sandmæl og satte Jos-Bygg AS på flere utfordringer som de løste til vår fulle tilfredshet.   Vi anbefaler Jos-Bygg AS til de som skal velge byggmester i fremtiden. Vi har erfart Jos-Bygg AS og de ansatte i firmaet og denne erfaringen skriver seg inn i vår byggehistorie som udelt positiv. Råholt, 4. januar 2007

Tina Sand og Kjetil Steen Solberg

Nyoppført 1 ½ etasje enebolig på ca 100 m2 i grunnflate:
Vi engasjerte JOS-Bygg AS v/ Jon Olav Sigvartsen til å sette opp vårt nye hus. Via hans kontakter fikk vi tegnet et hus, og de stod for alt som hadde med kommunen og grunnarbeid å gjøre. Vi bare forholdt oss til JOS-Bygg.
Dette var vårt første husbyggingsprosjekt og vi er kjempefornøyd med hvordan ting ble gjort. Vi ble lovet at vi kunne flytte inn i januar ’05, men allerede i desember ’04 kunne vi flytte inn.
Snekkerne jobbet raskt og effektivt, og gjorde en veldig bra jobb. De møtte til avtalt tid, og sluttregningen fra JOS-Bygg AS ble som avtalt.

Vi kan virkelig anbefale JOS-Bygg AS til andre som har tenkt å sette opp nytt hus.

Hilsen Familien Gunhildrud i Maura

Totalrestaurering av bad:
Først vil vi gi en stor takk til Tømrer Sigvartsen for hans engasjement i arbeidet med restaureringen av badet vårt. Anbefalingen av han fikk vi via kjente som også var storfornøyde.
Vi fikk gode råd og veiledning i forhold til våre ønsker om hvordan badet skulle være. Badet måtte fullrestaureres med bl.a. nye varmeledninger i gulvet.
Både rørleggere, elektrikere og murer ble engasjert. Alt ble utført til vår fulle tilfredshet. – Det tok 1 1/2 mnd. før badet var ferdig. Vi har fått et bad som er praktisk og lettvint å holde rent. Det var også hovedønskene våre!

Hilsen Edith og Per Løken

Bygging av hytte :
Derfor valgte jeg JOS-Bygg:
Pris og kvalitet står i stil - Begynte til avtalt tid og ble ferdig til avtalt tid - Har fått nye råd og hjelp da jeg skulle gjøre mye selv

Robert Martinsen

Oppføring av tilbygg:
Jeg er meget fornøyd med Jon-Olav som min byggmester. Han har gitt meg oversiktlige pristilbud og det har vært ryddige forhold.
Selv om det har vært andre snekkere som jobber for Jon-Olav, har Jon-Olav alltid holdt løpende kontakt om fremdriften av prosjektet.

Jeg kan trygt anbefale Jon-Olav til andre.

Jan-Erik Dahlen

Del
Se mer